Przejdź do treści
szkoła
2023
2023.
Przejdź do stopki

Programy realizowane w roku szkolnym 2020/2021

Treść

„Nie  pal  przy  mnie, proszę”.

 W naszej szkole był realizowany program edukacji antytytoniowej zaproponowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną i zatytułowany ,,Nie pal przy mnie, proszę”. Program miał charakter profilaktyczny ale przede wszystkim jego celem było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Zajęcia przeprowadzone były przez pedagoga szkolnego w klasie I.

Założenia  ogólne  programu:

 • Uporządkowanie  i  poszerzenie  informacji  na  temat  zdrowia,
 • Kształtowanie  u  dzieci  postaw  odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • Uświadomienie  dzieciom  ,że  palenie  tytoniu  jest  szkodliwe  dla  zdrowia,
 • Uwrażliwienie  dzieci  na  szkodliwe  oddziaływanie  dymu  papierosowego  związane   z  biernym paleniem,
 • Wykształcenie   u  dzieci  umiejętności  radzenia  sobie  w  sytuacjach, gdy  inni  ludzie przy nich  palą,

                                                                                                                                                   Danuta Leśniak

********************************************************************************************

Program  ,, Przyjaciele Zippiego’’

W naszej szkole od listopada 2020 roku  do kwietnia 2021r. w   oddziale przedszkolnym jest realizowany  program ,,Przyjaciele Zippiego”, który ma na celu promocję zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających  dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami. Program został stworzony specjalnie dla dzieci 5-8 letnich o różnym poziomie umiejętności.  Dzieci zdobędą wiedzę na temat radzenia sobie  z codziennymi problemami,  jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak,  zachęca również  do współpracy i pomagania innym dzieciom. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i są prowadzone przez pedagoga szkolnego.

Program uczy dzieci:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym

 

                                                                                                           Danuta Leśniak

167191