Przejdź do treści
szkoła
2023
2023.
Przejdź do stopki

Rada Pedagogiczna

Treść

Imię i nazwisko nauczyciela

Pełniona funkcja/ nauczany przedmiot

Beata Sułkowska

dyrektor szkoły,  język polski

Jadwiga Majda

matematyka, muzyka

Jolanta Berdychowska

historia, wychowanie fizyczne

Małgorzata Czernek

edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ewa Czyrnek

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Anna Kęska

język polski, biblioteka

Krzysztof Wilk

informatyka, technika

Agnieszka Piech

język angielski, język niemiecki

Małgorzata Kulig

wychowawca oddziału przedszkolnego, świetlica

Agata Zimirska

przyroda, geografia, biologia, wdż, edb, wos

Katarzyna Nowak

doradztwo zawodowe, plastyka

Izabela Marcisz – Gurgul

edukacja wczesnoszkolna, język angielski, logopeda

Renata Kałużna – Boczoń

wychowanie fizyczne

Ks. Janusz Balasa

religia

Ks. Wojciech Sroka

religia

Urszula Irzyk

nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny 

Danuta Leśniak

pedagog szkolny

Honorata Leśniak

psycholog

Anna Leśniak

surdopedagog

Gabriela Czop – Czachurska

biologia, chemia, fizyka

Agata Dąbrowa

religia, geografia

Monika Duda

nauczyciel wspomagający

 

121881