Przejdź do treści
szkoła
2023
2023.
Przejdź do stopki

O zagrożeniach CBRNE w jednym miejscu

Treść

Jak ich unikać i jak postępować w przypadku zdarzenia? Wiedza na ten temat została zebrana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w jednym miejscu. Już w piątek, 29 marca została uruchomiona strona internetowa w całości poświęcona tym zagadnieniom.
W obecnej rzeczywistości geopolitycznej zagrożenia CBRNE (chemiczne, biologiczne,
radiacyjne nuklearne oraz związane z eksplozją) mogą stanowić realne niebezpieczeństwo. Dlatego warto wiedzieć, jak się zachować w danej sytuacji i jak postępować, aby zminimalizować ryzyko tych zagrożeń.
Z zagrożeniami CBRNE możemy się zetknąć w naszym codziennym życiu (w domu, zakładzie pracy, placówce medycznej, szkole). Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dlatego strona internetowa przygotowana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zawiera informacje, które są skierowane specjalnie do najmłodszych – to m.in. gry edukacyjne, które pozwalają na zdobycie podstawowej wiedzy na temat zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych i zagrożenia eksplozją. 
Oprócz tego na stronie znajdą się kompleksowe poradniki, infografiki i animacje, a także gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli. Edukacja ma kluczowe znaczenie w unikaniu i minimalizowaniu skutków zagrożeń CBRNE, a także budowaniu odporności państwa –odporne na zagrożenia społeczeństwo to odporne państwo
Kolejnym elementem, który będzie dostępny na stronie internetowej to Księga Komunikacji
Kryzysowej CBRNE. Ma ona stanowić wsparcie dla rzeczników prasowych instytucji na wielu szczeblach (podstawowa wiedza na temat zarządzania informacją w kryzysie). Jeden z jej rozdziałów został poświęcony komunikacji ryzyka – komunikowaniu o możliwości wystąpienia zagrożenia – która jest niezbędna przy zagrożeniach CBRNE.
I ostatni, ale jakże istotny element strony to zakładka „Bądź gotowy”. Zawierająca informacje jak przygotować swoich bliskich na zagrożenia (z koniecznością ewakuacji włącznie) i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.

Strona jest dostępna pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rcb/ruszyla-strona-o-zagrozeniach-cbrne


Zawartość strony została przygotowana z wykorzystaniem Funduszy Norweskich, we współpracy z takimi instytucjami jak: Państwowa Agencja Atomistyki, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Sanitarny.

167176