Przejdź do treści
Szkoła
2022
2022_1
2022_3
Przejdź do stopki

„mPotęga” w naszej szkole

„mPotęga” w naszej szkole

Treść

Projekt dofinansowała

Fundacja mBanku

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu otrzymała dofinansowanie w ramach programu grantowego „mPotęga”, którego organizatorem jest Fundacja mBanku.

Jednym z celów programu było stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką.

Nasza Szkoła przystąpiła do programu z projektem„Działaj praktycznie!”, kierowanym do uczniów klas 4-6, którego głównym celemjest pobudzenie aktywności uczniów mających trudności z uczeniem się matematyki, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką, wdrażanie do samodzielnej pracy oraz rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym.  Myślą przewodnią projektu będzie hasło  „Matematyka nie tylko w podręczniku”.

Podczas trwania projektu uczniowie będą:
- rozwijali umiejętność sprawnego  posługiwania się w praktyce skalą, procentami, jednostkami długości, masy, monetarnymi i objętości,
- kształtowali umiejętność czytania planów, tabel, itp.,
- kształtowali umiejętność rysowania (konstruowania), rozpoznawania wielokątów, kątów oraz brył.

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela będą mogli sami zaprojektować i wykonać makietę swojej szkoły, wykazać się umiejętnościami kulinarnymi oraz handlowymi.

Zajęcia będą prowadzone metodą projektu, ponieważ pozwala ona na zastosowanie różnorodnych aktywności i form pracy. W projekcie możemy zaproponować aktywności, które pozwalają na to, by to uczeń był w centrum działań, sam planował swoje działania, które pozwolą mu na uzyskanie pozytywnych efektów swojej pracy i odniesienia sukcesu. Zastosowanie pomocy edukacyjnych przy realizacji projektu pozwoli wzrokowo doświadczyć mierzonych wartości, a zebrane doświadczenia będą mogli wykorzystać w innych dziedzinach życia.Uczeń, który samodzielnie tworzy, manipuluje, doświadcza i działa praktycznie, szybciej zapamiętuje nowe treści, utrwala poznane wiadomości.  Ponadto samodzielne wykonanie jakiegoś zadania jest dla ucznia pozytywnym wzmocnieniem poczucia własnej wartości i daje szansę na odniesienie sukcesu, nawet uczniowi z trudnościami w nauce.

Koordynator projektu
Jadwiga Majda

38178