ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODOTKOWYCH WEDŁUG POTRZEB

I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW

 I półrocze

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Klasa

Prowadzący

Dzień tygodnia i

godzina

1.

 Koło języka angielskiego

 

Agnieszka Piech

Czwartek  14.25 - 15.10

2.

Koło języka niemieckiego

VII

Agnieszka Piech

Poniedziałek  14.25 - 15.10

3.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

z matematyki

IV, VII

Jadwiga Majda

Środa  8.00 - 8.45

4.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

z matematyki

V, VI

Jadwiga Majda

Poniedziałek  14.25 - 15.10

5.

Umiem coraz więcej

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

II, III

Alicja Tatara

Czwartek  8.50 - 9.35

6.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

z języka polskiego

I

Małgorzata Czernek

Wtorek  11.45 – 12.30

Piątek    12.40 – 13.25

7.

Zajęcia wyrównawcze

z historii

Dla chętnych

Jolanta Berdychowska

Według potrzeb/

Wtorek   8.00 – 8.45

8.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

z języka polskiego

IV - VII

Anna Kęska

Środa  13.35 - 14.20

9.

Samorząd Uczniowski

I - VII

Agata Zimirska

Według planu SU

10.

Koło teatralne

VII

Agata Dąbrowa

W razie potrzeby/

Środa  13.35 - 14.25