Informacja dla Rodziców

Dyrektor Szkoły informuje o zapisach uczniów do klasy I oraz dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu na rok szkolny 2018/2019. 

Terminy składania wniosków 01 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r.

Wnioski znajdują się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej sppodlopien@o2.pl

 

 

Wniosek do oddziału przedszkolnego

 

Wniosek do Klasy 1