DYREKTORZY:Józefa Albińska /1920 -1923/

Rozalia Bindówna /1923 - 1926/

Maria Klakla /1926 -1948/

M. Witkoś /lata pięćdziesiąte/

Stanisława Stanisz /lata pięćdziesiąte/

Władysław Joniec /1954-1955/

Jan Wąsowicz /lata sześćdziesiąte/

Wassa Wąsowicz /lata sześćdziesiąte/

Tadeusz Niezabitowski /1969 -1970/

Edward Szewczyk /1970 -1973/

Teofilia Szczepaniak /1973 -1987/

Zofia Wilczek /1987-1999/

Włodzimierz Łyżnicki /1999-2009/

Jolanta Sopata /od 2009 roku
PRACOWNICY 1908 - 2003:

Kunegunda Bazialikówna

Jan Habela

p. Jużyniec

Henryk Piórkowski

Matylda z Hankę Piórkowska

Zofia Kowalczyk

Maria Kęska

J. Pomarański

H. Pomarańska

Rozalia Mróz

Anna Krzysztofiak

Anna Kronenberger

Barbara Kurczab - Miśkowiec

Małgorzata Kaim

Tomasz Urbański

Czesława Pachowicz

Maria Juszczyk

Lucyna Smoleń

Alicja Trzupek — Tatara

Anna Kordeczka

Renata Dziadom

Małgorzata Wilczek — Czernek

Ks.Tadeusz Machał

Ks.Jan Faron

Ewa Kordeczka — Czyrnek

Bożena Piętoń

Antoni Kęska

Anna Kulig

Tomasz Zieliński

Kazimiera Opoka

Jolanta Wiktor - Berdychowska

Jolanta Sopata

Barbara Gawlik - Natonek

Maria Duda

Wioletta Szewczyk

Piotr Michorczyk

Marzena Kasprzak — Dudek

Barbara Piętoń

Jadwiga Papież - Majda

Anna Wiewiórska

Agata Czają

Krzysztof Wilk

Anna Szumańska

Danuta Leśniak

Agata Rybka