Rekrutacja  na rok 2019-2020

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

 

Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
 
Wymagania edukacyjne dla klas  I -VI
 
Program nauczania Wychowania do życia w rodzinie
 

Wzór

Usprawiedliwienie 

 

Zwolnienie z lekcji

 

Zwolnienie z ćwiczeń